top of page
About

POSLOVNA POLITIKA I STRATEGIJA FIRME TRECO

JE KREIRANJE USLUGE KOJA PREDSTAVLJA 

KONTINUALAN, KONSTANTAN I POTPUN SERVIS

MANJEG BROJA STALNIH KLIJENATA 

Firma  TRECO d.o.o.  je osnovana 2008.

Sedište preduzeća je na adresi ul. Mijačka 4 u Beogradu, Republika Srbija.

 

Bavimo se izradom projektne dokumentacije iz oblasti arhitekture i građevinarstva, što obuhvata projektovanje poslovnih, stambenih, turističkih, industrijskih  i drugih objekata kao i projektovanje manjih urbanističkih celina i kompleksa.

 

U ponudi su sledeće usluge:

 

  • Izrada idejnih i konceptualnih rešenja objekata, enterijera kao i urbanističkih poteza i kompleksa.

 

  • Izrada kompletne dokumentacije glavnih projekata za:

 

       - pribavljanje potrebnih dozvola i saglasnosti od strane nadležnih lokalnih i 
       republičkih organa,

       - izgradnju projektovanih objekata.

 

  • Izrada tenderske dokumentacije za ugovaranje i izvođenje radova na izgradnji projektovanih objekata.

 

  • Izrada predinvesticionih studija iz oblasti gradjevinarstva:

 

       - definisanje prostorno-programskih rešenja na lokaciji,

       - procena kapaciteta na lokaciji,

       - procena investicione vrednosti izgradnje objekta na lokaciji.

 

  • Vršenje projektantskog nadzora u procesu realizacije radova na izgradnji objekata:

 

       - kontrola  nivoa implementacije projektovanih rešenja,

       - kontrola kvaliteta izvedenih radova,

       - kontrola ugovorene dinamike realizacije radova.

 

Navedene usluge se odnose  kako na projekte za izgradnju novih, tako i na rekonstrukciju i prenamenu postojećih (poslovnih, turističkih, industrijskih i drugih) objekata.

 

Od 2017. godine angažovanje firme je dominantno usmereno na učešće u projektima koji se odnose na realizaciju objekata hotela po standardu hotelskog lanca MARRIOTT.

Portfolio
References

Aktuelni projekti

 

OBJEKAT HOTELA „COURTYARD by MARRIOTT Banja Luka, Republika Srpska

Projektovanje i projektantski nadzor u toku realizacije projektovanih radova. Izrada kompletne projektne dokumentacije do dovodjenja objekta u potpuno funkcionalno stanje po standardima hotelskog lanca „MARRIOTT“.


Lokacija objekta: Banja Luka, Republika Srpska

Površina objekta obrađena projektnom: 6 500 m2

Vrednost projektovanih radova: 4 200 000 €.

Naručilac: BeTa Union, Beograd

Godina projektovanja: 2018-2019.

Status: Projektovanje i realizacija u toku, planirani završetak 08/2019.

 

 

OBJEKAT HOTELA „MOXY“ – MARRIOTT brand , Beograd, Srbija

Izrada kompletne projektne dokumentacije za: sprovođenje konverzije postojećeg objekta / totalna rekonstrukcija u standard hotelskog lanca Marriott. dobijanje saglasnosti od strane hotelskog lanca Marriott, pribavljanje  odgovarajućih dozvola od strane nadležnih organa, Projektantski nadzor u toku izvođenja projektovanih radova i implementacije standarda hotelskog lanca.

 

Lokacija objekta: Beograd, Srbija

Površina objekta obrađena projektom: 6 550 m2

Budžetska vrednost projektovanih radova:   4 000 000 €.

Naručilac: Gorsky Group

Godina projektovanja: 2019.

Status: Projektovanje u toku, planirana realizacija 2020.

 

OBJEKAT HOTELA – Novi Beograd, Srbija

 

Izrada arhitektonsko-urbanističke studije za izgradnju objekta hotela. Studija izrađena u cilju prezentovanja potencijala lokacije hotelskim brendovima: Sheraton - Marriott Brand i Pullman -  Brand Accor Hotels Group

Lokacija objekta: Beograd, Srbija

Površina objekta obrađena projektom: 20 000 m2

Budžetska vrednost projektovanih radova: 20 000 000 €.

Naručilac: Gorsky Group

Godina projektovanja:   2019.

Status: Projektovanje u toku, planirana realizacija 2021.

 

 

HOTELSKO-APARTMANSKI KOMPLEKS GORSKY PARK– Kopaonik, Srbija

 

Izrada idejnog arhitektonskog projekta sa programsko-prostornom analizom. Dokumentacija izradjena u cilju procene kapaciteta izgradnje i investicionog potencijala na lokaciji. Rešenje izrađeno po standardima hotelskog lanca Marriott.

 

Lokacija objekta: Kopaonik, Srbija

Površina objekta obrađena projektom: 22 000-25 000 m2

Procenjena vrednost investicije: cca. 25 000 000 €.

Naručilac: Gorsky Group

Godina projektovanja:   2018-2019.

Status: Investicija u pripremi

 

 

HOTELSKO-APARTMANSKI KOMPLEKS – Žabljak, Crna Gora

 

Izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog koncepta sa programsko-prostornom analizom. Dokumentacija izradjena u cilju struktuiranja raspoloživog kapaciteta i investicionog potencijala lokacije. Rešenje izrađeno po standardima hotelskog lanca Marriott.

 

Lokacija objekta: Žabljak, Crna Gora

Površina objekta obrađena projektom: 11 000-13 000 m2

Naručilac: Fly Montenegro

Godina projektovanja: 2019.

Status: Izrada u toku

 

OBJEKAT HOTELA „KLUB A“ – Kopaonik, Srbija

 

Izrada idejnog arhitektosnkog rešenja. Izrada projektne dokumentacije za ishodovanje građevinske dozvole. Izrada projektne dokumentacije za ugovaranje i izvođenje radova.

Lokacija objekta: Kopaonik, Srbija

Površina objekta obrađena projektnom: 10. 600 m2

Budžetska vrednost projektovanih radova:   9. 500 000 €.

Naručilac: HTP Moskva d.o.o. Beograd

Status: Izrada projekta u toku

 

 

Raniji projekti

 

 

OBJEKAT HOTELA „SHERATON“, MARRIOTT brand – Novi Sad, Srbija

 

Projektovanje i projektantski nadzor u toku realizacije projektovanih radova. Izrada kompletne projektne dokumentacije do dovodjenja objekta u potpuno funkcionalno stanje po standardima hotelskog lanca. Implementacija Sheraton standarda.

 

Lokacija objekta: Novi Sad, Srbija

Površina objekta obrađena projektom: 14 750 m2

Vrednost projektovanih radova: 5 600 000 €.

Naručilac: MKAS d.o.o. MK GROUP

Status: Realizovano 2017-2018.

HOTELSKI KOMPLEKS – Vlora, Albanija

 

Izrada arhitektonsko-urbanističke studije za izgradnju hotelskog kompleksa. Studija izrađena u cilju prezentovanja potencijala lokacije hotelskom lancu Marriott.

 

Lokacija objekta: Vlora, Albanija

Površina objekta obrađena projektom: 34 100 m2

Vrednost projektovanih radova: cca. 30 600 000 €.

Naručilac: MK GROUP

Status: Projekatovano 2018.

 

 

POSLOVNI PROSTOR MK Group – Novi Sad, Srbija

 

Projektovanje i projektantski nadzor u toku realizacije projektovanih radova. Realizacija kompletno svih projektantskih aktivnosti i usluga iz domena tehničkog konsaltinga. Izrada kompletne projektne dokumentacije do dovodjenja objekta u potpuno funkcionalno stanje u skladu sa potrebama klijenta.

 

Lokacija objekta: Novi Sad, Srbija

Površina objekta obrađena projektom: 5 000 m2

Vrednost projektovanih radova: 1 600 000 €.

Naručilac: MK GROUP

Status:  Projekatovano 2017.

Realizovano: 2018.

 

 

HOTEL – LT ENERGY – Kopaonik, Srbija

 

Izrada idejnog arhitektonskog rešenja u cilju procene kapaciteta izgradnje na lokaciji i izrade predinvesticione studije.

 

Lokacija objekta: Planina Kopaonik, Srbija

Površina objekta obrađena projektom: 9 500 m2

Vrednost projektovanih radova: cca. 8 200 000 €.

Naručilac: LT Energy, Kipar

Status: Projekatovano 2017.

 

 

OBJEKAT HOTELA GRAND – ANEX „ISTOČNO KRILO“ – Kopaonik, Srbija

Projektovanje i projektantski nadzor u toku realizacije projektovanih radova. Izrada kompletne projektne dokumentacije za pribavljanje odgovarajućih dozvola, ugovaranje i realizaciju radova na rekonstrukciji i adaptaciji dela objekta (anex Istočno krilo).

 

Lokacija objekta: Kopaonik, Srbija

Površina dela objekta obrađena projektom:  3 350 m2

Vrednost projektovanih radova: 1 250 000 €.

Naručilac: MK Mountain Resort d.o.o. MK GROUP

Godina projektovanja: 2017.

Status: Realizovano 2017.


OBJEKAT HOTELA "Mama Shelter", brand „Accor hotels group“ – Beograd, Srbija

 

Konsultanstke usluge i projektantski servis u toku realizacije radova. Uskladjivanje i priprema postojeće projektne dokumentacije sa uslovima realizacije na terenu, kao logističko-projektantski servis izvođaču u toku realizacije radova.

 

Lokacija objekta: Ulica Rajićeva, Beograd, Srbija

Površina dela objekta obrađena projektom:  7 200 m2

Vrednost projektovanih radova: 6 500 000  €.

Naručilac: Izvođač radova BeTa Union, Beograd

Godina projektovanja:   2017-2018.

Status: Realizovano 2017-2018.

 

 

OBJEKAT ZA PROIZVODNJU OPTIČKIH STAKALA – Buchenbach, Nemačka

Izrada kompletne projektne dokumentacije za izgradnju objekta. Podrazumeva razvoj projekta od koncepta tehnološko-funkcionalne postavke i organizacije objekta do finalnog projekta za ugovaranje i realizaciju radova.

 

Lokacija objekta: Buchenbach, Nemačka

Površina objekta obrađena projektom: 5 600 m2

Vrednost projektovanih radova: 5 500 000  €.

Naručilac: P.O.L. Optic GmbH Nürnberg, Germany

Godina projektovanja: 2018.

Status: Realizacija radova u toku

 

 

REKONSTRUKCIJA I PRENAMENA, KOMPLEKS „TAMIŠ KAPIJA“ – Pančevo, Srbija

 

Izrada kompletne projektne dokumentacije za pribavljanje odgovarajućih dozvola i saglasnosti, ugovaranje i realizaciju projektovanih radova.

 

Lokacija objekta: Pančevo, Srbija

Površina dela objekta obrađena projektom:  6 350 m2

Vrednost projektovanih radova: 1 580 000  €.

Naručilac: Appraisal Associates and Consultants AAC d.o.o.

Godina projektovanja:   2016.

Status: Objekat realizovan 2016/2017.

 

APART HOTEL „ZVRK“ - Kopaonik, Srbija

 

Izrada idejnog arhitektonskog projekta za izgradnju objekta hotela „ZVRK“ apartmanskog tipa.

 

Lokacija objekta: Kopaonik, Srbija

Površina objekta obrađena projektom: 2 450 m2

Vrednost projektovanih radova: 1 960 000  €.

Naručilac: MK Mountain Resort d.o.o. MK GROUP

Godina projektovanja: 2016.

Status: Investicija u pripremi

 

 

IZGRADNJA NOVOG SMEŠTAJNOG ANEX-a OBJEKATA HOTELA „GRAND“ SA KONGRESNIM CENTROM – Kopaonik, Srbija

 

Izrada kompletne projektne dokumentacije za pribavljanje odgovarajućih dozvola i saglasnosti, ugovaranje i realizaciju projektovanih radova. Tokom realizacije vršena usluga projektantskog nadzora.

 

Lokacija objekta: Kopaonik, Srbija

Površina objekta obrađena projektom: 7 600 m2

Vrednost projektovanih radova: 6 250 000 €.

Naručilac: MK Mountain Resort d.o.o. MK GROUP

Godina projektovanja: 2015.

Status: Objekat realizovan 2015.

 

 

PROJEKAT SKLADIŠNOG I LOGISTIČKOG PROSTORA - DAHLIA – Beograd, Srbija

 

Izrada idejnog arhitektonskog projekta sa programsko-prostornom analizom. Dokumentacija izradjena u cilju procene kapaciteta izgradnje i visine investicije i kreiranja strategije investiranja.

 

Lokacija objekta: Batajnički drum, Zemun

Površina dela objekta obrađena projektom:  10 200 m2

Procenjena vrednost investicije: cca. 5 000 000 €.

Naručilac: DAHLIA d.o.o. POSL. SISTEM BEOHEMIJA

Godina projektovanja:  2014/2015.


 

Ostali projekti i angažovanja

 

STAMBENI, POSLOVNI I SPORTSKO-REKREATIVNI KOMPLEKS  Moskva, Rusija

Usluga: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Lokacija: Volodarka, Moskva, Ruska Federacija

Površina objekta: 30 000 m2

Godina projektovanja: 2014

 

PROJEKAT HOTELA „88 ROOMS“ – Beograd, Srbija

Usluga: PROJEKTOVANJE I NADZOR

Investitor: MK Aviation Services

Površina objekta: 3 500 m2

Vrednost investicije: 1 850 €

Godina realizacije: 2013

 

HOTEL GRAND KOPAONIK – Kopaonik, Srbija

Rekonstrukcija, adaptacija i nadogradnja - projektovanje i nadzor

Realizovano kao sanacija objekta posle uticaja od požara

Investitor: MK Mountain Resort d.o.o.

Površina objekta: cca. 8 000 m2

Vrednost investicije: 4 500  €

Godina realizacije: 2012

 

HOTELSKI KOMPLEKS "SUNČANI VRHOVI“ – Kopaonik, Srbija

 

Projektovanje i nadzor na rekonstrukciji i adaptaciji dela hotelskog kompleksa „Sunčani vrhovi“ na Kopaoniku.

Investitor: MK GROUP

Naručilac usluge: BetaUnion d.o.o.

 

 

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT – Beograd, Srbija

 

Projektovanje i nadzor na izgradnji stambeno-poslovnog objekta u ul. Koče Kapetana br. 38. Beograd.

Investitor „TRIO HOME“ d.o.o.

TURISTIČKA AGENCIJA ‚‚MK TRAVEL AGENCY'' – Beograd, Srbija

 

Projektovanje i nadzor na adptaciji turističke agencije „MK Travel Agency„ Knez Mihajlova .

Investitor: MK GROUP

Naručilac usluge: BetaUnion d.o.o.

 

ADAPTACIJA KONFERENCIJSKE SALE ,,DOMA SINDIKATA'' – Beograd, Srbija

Projektovanje i nadzor adaptacije konferencijske sale u zgradi „Doma Sindikata“ na Trgu Nikole Pašića u Beogradu.

Investitor: SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

 

SOCIJALNO STANOVANJE U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA – Beograd, Srbija

Projektovanje objekata socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima za smeštaj izbeglih i raseljenih lica sa Kosova. (25 objekata).

Naručilac: N.G.O. ASB Arbaiter-Samariter-Bund Deutsland e.V. , kancelarija u Srbiji

 

POSLOVNI OBJEKAT – Beograd, Srbija

Izrada predinvesticione studije za izgradnju poslovnog objekta na uglu ulica Bore Stankovića i  Mutapove -  Vračar - Beograd

Naručilac:  “IMOINVEST”  Francuska

 

POSLOVNO-STAMBENI OBJEKAT – Beograd, Srbija

Izrada predinvesticione studije za izgradnju poslovno-stambenog kompleksa na uglu Vladetine i Knez Danilove

Naručilac:  “STG-internacionale”

Contact
Kontaktirajte nas!

TRECO d.o.o.

Mijačka 4,  Beograd, Srbija

mob: +381 63 35 75 71+381 64 17 27 145

mail: treco.office@gmail.com

bottom of page