1/4
 

POSLOVNA POLITIKA I STRATEGIJA FIRME TRECO

JE KREIRANJE USLUGE KOJA PREDSTAVLJA 

KONTINUALAN, KONSTANTAN I POTPUN SERVIS

MANJEG BROJA STALNIH KLIJENATA 

Firma  TRECO d.o.o.  je osnovana 2008.

Sedište preduzeća je na adresi ul. Mijačka 4 u Beogradu, Republika Srbija.

 

Bavimo se izradom projektne dokumentacije iz oblasti arhitekture i građevinarstva, što obuhvata projektovanje poslovnih, stambenih, turističkih, industrijskih  i drugih objekata kao i projektovanje manjih urbanističkih celina i kompleksa.

 

U ponudi su sledeće usluge:

 

  • Izrada idejnih i konceptualnih rešenja objekata, enterijera kao i urbanističkih poteza i kompleksa.

 

  • Izrada kompletne dokumentacije glavnih projekata za:

 

       - pribavljanje potrebnih dozvola i saglasnosti od strane nadležnih lokalnih i 
       republičkih organa,

       - izgradnju projektovanih objekata.

 

  • Izrada tenderske dokumentacije za ugovaranje i izvođenje radova na izgradnji projektovanih objekata.

 

  • Izrada predinvesticionih studija iz oblasti gradjevinarstva:

 

       - definisanje prostorno-programskih rešenja na lokaciji,

       - procena kapaciteta na lokaciji,

       - procena investicione vrednosti izgradnje objekta na lokaciji.

 

  • Vršenje projektantskog nadzora u procesu realizacije radova na izgradnji objekata:

 

       - kontrola  nivoa implementacije projektovanih rešenja,

       - kontrola kvaliteta izvedenih radova,

       - kontrola ugovorene dinamike realizacije radova.

 

Navedene usluge se odnose  kako na projekte za izgradnju novih, tako i na rekonstrukciju i prenamenu postojećih (poslovnih, turističkih, industrijskih i drugih) objekata.

 

Od 2017. godine angažovanje firme je dominantno usmereno na učešće u projektima koji se odnose na realizaciju objekata hotela po standardu hotelskog lanca MARRIOTT.

 
HOTEL GORSKY PARK
Kopaonik, Srbija
RESORT VLORA
Vlora, Albanija
HOTEL LT ENERGY
Kopaonik, Srbija
STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT
Beograd, Srbija
GRAND HOTEL & SPA - HAVANA BAR
Kopaonik, Srbija
WOODSIDE KOPAONIK RESIDENCES
Kopaonik, Srbija
HOTEL SHERATON
Novi Sad, Srbija
GRAND HOTEL & SPA - JUŽNO KRILO
Kopaonik, Srbija
VILA ŠELEVRENAC
Jezero Šelevrenac, Maradik, Srbija
HOTEL ZVRK
Kopaonik, Srbija
POSLOVNI PROSTOR MK GROUP
Novi Sad, Srbija
HOTEL MOXY
Beograd, Srbija
GRAND HOTEL & SPA - ISTOČNO KRILO
Kopaonik, Srbija
FABRIKA POL OPTIC
Buchenbach, Nemačka
TAMIŠ KAPIJA
Pančevo, Srbija
DOM SINDIKATA
Beograd, Srbija
PORODIČNA KUĆA
Bijeljina, Republika Srpska
PORODIČNA KUĆA
Moskva, Rusija
PORODIČNA KUCA
Bijeljina, Republika Srpska
Show More
 
Show More

Aktuelni projekti

 

OBJEKAT HOTELA „COURTYARD by MARRIOTT Banja Luka, Republika Srpska

Projektovanje i projektantski nadzor u toku realizacije projektovanih radova. Izrada kompletne projektne dokumentacije do dovodjenja objekta u potpuno funkcionalno stanje po standardima hotelskog lanca „MARRIOTT“.


Lokacija objekta: Banja Luka, Republika Srpska

Površina objekta obrađena projektnom: 6 500 m2

Vrednost projektovanih radova: 4 200 000 €.

Naručilac: BeTa Union, Beograd

Godina projektovanja: 2018-2019.

Status: Projektovanje i realizacija u toku, planirani završetak 08/2019.

 

 

OBJEKAT HOTELA „MOXY“ – MARRIOTT brand , Beograd, Srbija

Izrada kompletne projektne dokumentacije za: sprovođenje konverzije postojećeg objekta / totalna rekonstrukcija u standard hotelskog lanca Marriott. dobijanje saglasnosti od strane hotelskog lanca Marriott, pribavljanje  odgovarajućih dozvola od strane nadležnih organa, Projektantski nadzor u toku izvođenja projektovanih radova i implementacije standarda hotelskog lanca.

 

Lokacija objekta: Beograd, Srbija

Površina objekta obrađena projektom: 6 550 m2

Budžetska vrednost projektovanih radova:   4 000 000 €.

Naručilac: Gorsky Group

Godina projektovanja: 2019.

Status: Projektovanje u toku, planirana realizacija 2020.

 

OBJEKAT HOTELA – Novi Beograd, Srbija

 

Izrada arhitektonsko-urbanističke studije za izgradnju objekta hotela. Studija izrađena u cilju prezentovanja potencijala lokacije hotelskim brendovima: Sheraton - Marriott Brand i Pullman -  Brand Accor Hotels Group

Lokacija objekta: Beograd, Srbija

Površina objekta obrađena projektom: 20 000 m2

Budžetska vrednost projektovanih radova: 20 000 000 €.

Naručilac: Gorsky Group

Godina projektovanja:   2019.

Status: Projektovanje u toku, planirana realizacija 2021.

 

 

HOTELSKO-APARTMANSKI KOMPLEKS GORSKY PARK– Kopaonik, Srbija

 

Izrada idejnog arhitektonskog projekta sa programsko-prostornom analizom. Dokumentacija izradjena u cilju procene kapaciteta izgradnje i investicionog potencijala na lokaciji. Rešenje izrađeno po standardima hotelskog lanca Marriott.

 

Lokacija objekta: Kopaonik, Srbija

Površina objekta obrađena projektom: 22 000-25 000 m2

Procenjena vrednost investicije: cca. 25 000 000 €.

Naručilac: Gorsky Group

Godina projektovanja:   2018-2019.

Status: Investicija u pripremi

 

 

HOTELSKO-APARTMANSKI KOMPLEKS – Žabljak, Crna Gora

 

Izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog koncepta sa programsko-prostornom analizom. Dokumentacija izradjena u cilju struktuiranja raspoloživog kapaciteta i investicionog potencijala lokacije. Rešenje izrađeno po standardima hotelskog lanca Marriott.

 

Lokacija objekta: Žabljak, Crna Gora

Površina objekta obrađena projektom: 11 000-13 000 m2

Naručilac: Fly Montenegro

Godina projektovanja: 2019.

Status: Izrada u toku

 

OBJEKAT HOTELA „KLUB A“ – Kopaonik, Srbija

 

Izrada idejnog arhitektosnkog rešenja. Izrada projektne dokumentacije za ishodovanje građevinske dozvole. Izrada projektne dokumentacije za ugovaranje i izvođenje radova.

Lokacija objekta: Kopaonik, Srbija

Površina objekta obrađena projektnom: 10. 600 m2

Budžetska vrednost projektovanih radova:   9. 500 000 €.

Naručilac: HTP Moskva d.o.o. Beograd

Status: Izrada projekta u toku

 

 

Raniji projekti

 

 

OBJEKAT HOTELA „SHERATON“, MARRIOTT brand – Novi Sad, Srbija

 

Projektovanje i projektantski nadzor u toku realizacije projektovanih radova. Izrada kompletne projektne dokumentacije do dovodjenja objekta u potpuno funkcionalno stanje po standardima hotelskog lanca. Implementacija Sheraton standarda.

 

Lokacija objekta: Novi Sad, Srbija

Površina objekta obrađena projektom: 14 750 m2

Vrednost projektovanih radova: 5 600 000 €.

Naručilac: MKAS d.o.o. MK GROUP

Status: Realizovano 2017-2018.

HOTELSKI KOMPLEKS – Vlora, Albanija

 

Izrada arhitektonsko-urbanističke studije za izgradnju hotelskog kompleksa. Studija izrađena u cilju prezentovanja potencijala lokacije hotelskom lancu Marriott.

 

Lokacija objekta: Vlora, Albanija

Površina objekta obrađena projektom: 34 100 m2

Vrednost projektovanih radova: cca. 30 600 000 €.

Naručilac: MK GROUP

Status: Projekatovano 2018.

 

 

POSLOVNI PROSTOR MK Group – Novi Sad, Srbija

 

Projektovanje i projektantski nadzor u toku realizacije projektovanih radova. Realizacija kompletno svih projektantskih aktivnosti i usluga iz domena tehničkog konsaltinga. Izrada kompletne projektne dokumentacije do dovodjenja objekta u potpuno funkcionalno stanje u skladu sa potrebama klijenta.

 

Lokacija objekta: Novi Sad, Srbija

Površina objekta obrađena projektom: 5 000 m2

Vrednost projektovanih radova: 1 600 000 €.

Naručilac: MK GROUP

Status:  Projekatovano 2017.

Realizovano: 2018.

 

 

HOTEL – LT ENERGY – Kopaonik, Srbija

 

Izrada idejnog arhitektonskog rešenja u cilju procene kapaciteta izgradnje na lokaciji i izrade predinvesticione studije.

 

Lokacija objekta: Planina Kopaonik, Srbija

Površina objekta obrađena projektom: 9 500 m2

Vrednost projektovanih radova: cca. 8 200 000 €.

Naručilac: LT Energy, Kipar

Status: Projekatovano 2017.

 

 

OBJEKAT HOTELA GRAND – ANEX „ISTOČNO KRILO“ – Kopaonik, Srbija

Projektovanje i projektantski nadzor u toku realizacije projektovanih radova. Izrada kompletne projektne dokumentacije za pribavljanje odgovarajućih dozvola, ugovaranje i realizaciju radova na rekonstrukciji i adaptaciji dela objekta (anex Istočno krilo).

 

Lokacija objekta: Kopaonik, Srbija

Površina dela objekta obrađena projektom:  3 350 m2

Vrednost projektovanih radova: 1 250 000 €.

Naručilac: MK Mountain Resort d.o.o. MK GROUP

Godina projektovanja: 2017.

Status: Realizovano 2017.


OBJEKAT HOTELA "Mama Shelter", brand „Accor hotels group“ – Beograd, Srbija

 

Konsultanstke usluge i projektantski servis u toku realizacije radova. Uskladjivanje i priprema postojeće projektne dokumentacije sa uslovima realizacije na terenu, kao logističko-projektantski servis izvođaču u toku realizacije radova.

 

Lokacija objekta: Ulica Rajićeva, Beograd, Srbija

Površina dela objekta obrađena projektom:  7 200 m2

Vrednost projektovanih radova: 6 500 000  €.

Naručilac: Izvođač radova BeTa Union, Beograd

Godina projektovanja:   2017-2018.

Status: Realizovano 2017-2018.

 

 

OBJEKAT ZA PROIZVODNJU OPTIČKIH STAKALA – Buchenbach, Nemačka

Izrada kompletne projektne dokumentacije za izgradnju objekta. Podrazumeva razvoj projekta od koncepta tehnološko-funkcionalne postavke i organizacije objekta do finalnog projekta za ugovaranje i realizaciju radova.

 

Lokacija objekta: Buchenbach, Nemačka

Površina objekta obrađena projektom: 5 600 m2

Vrednost projektovanih radova: 5 500 000  €.

Naručilac: P.O.L. Optic GmbH Nürnberg, Germany

Godina projektovanja: 2018.

Status: Realizacija radova u toku

 

 

REKONSTRUKCIJA I PRENAMENA, KOMPLEKS „TAMIŠ KAPIJA“ – Pančevo, Srbija

 

Izrada kompletne projektne dokumentacije za pribavljanje odgovarajućih dozvola i saglasnosti, ugovaranje i realizaciju projektovanih radova.

 

Lokacija objekta: Pančevo, Srbija

Površina dela objekta obrađena projektom:  6 350 m2

Vrednost projektovanih radova: 1 580 000  €.

Naručilac: Appraisal Associates and Consultants AAC d.o.o.

Godina projektovanja:   2016.

Status: Objekat realizovan 2016/2017.

 

APART HOTEL „ZVRK“ - Kopaonik, Srbija

 

Izrada idejnog arhitektonskog projekta za izgradnju objekta hotela „ZVRK“ apartmanskog tipa.

 

Lokacija objekta: Kopaonik, Srbija

Površina objekta obrađena projektom: 2 450 m2

Vrednost projektovanih radova: 1 960 000  €.

Naručilac: MK Mountain Resort d.o.o. MK GROUP

Godina projektovanja: 2016.

Status: Investicija u pripremi

 

 

IZGRADNJA NOVOG SMEŠTAJNOG ANEX-a OBJEKATA HOTELA „GRAND“ SA KONGRESNIM CENTROM – Kopaonik, Srbija

 

Izrada kompletne projektne dokumentacije za pribavljanje odgovarajućih dozvola i saglasnosti, ugovaranje i realizaciju projektovanih radova. Tokom realizacije vršena usluga projektantskog nadzora.

 

Lokacija objekta: Kopaonik, Srbija

Površina objekta obrađena projektom: 7 600 m2

Vrednost projektovanih radova: 6 250 000 €.

Naručilac: MK Mountain Resort d.o.o. MK GROUP

Godina projektovanja: 2015.

Status: Objekat realizovan 2015.

 

 

PROJEKAT SKLADIŠNOG I LOGISTIČKOG PROSTORA - DAHLIA – Beograd, Srbija

 

Izrada idejnog arhitektonskog projekta sa programsko-prostornom analizom. Dokumentacija izradjena u cilju procene kapaciteta izgradnje i visine investicije i kreiranja strategije investiranja.

 

Lokacija objekta: Batajnički drum, Zemun

Površina dela objekta obrađena projektom:  10 200 m2

Procenjena vrednost investicije: cca. 5 000 000 €.

Naručilac: DAHLIA d.o.o. POSL. SISTEM BEOHEMIJA

Godina projektovanja:  2014/2015.


 

Ostali projekti i angažovanja

 

STAMBENI, POSLOVNI I SPORTSKO-REKREATIVNI KOMPLEKS  Moskva, Rusija

Usluga: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Lokacija: Volodarka, Moskva, Ruska Federacija

Površina objekta: 30 000 m2

Godina projektovanja: 2014

 

PROJEKAT HOTELA „88 ROOMS“ – Beograd, Srbija

Usluga: PROJEKTOVANJE I NADZOR

Investitor: MK Aviation Services

Površina objekta: 3 500 m2

Vrednost investicije: 1 850 €

Godina realizacije: 2013

 

HOTEL GRAND KOPAONIK – Kopaonik, Srbija

Rekonstrukcija, adaptacija i nadogradnja - projektovanje i nadzor

Realizovano kao sanacija objekta posle uticaja od požara

Investitor: MK Mountain Resort d.o.o.

Površina objekta: cca. 8 000 m2

Vrednost investicije: 4 500  €

Godina realizacije: 2012

 

HOTELSKI KOMPLEKS "SUNČANI VRHOVI“ – Kopaonik, Srbija

 

Projektovanje i nadzor na rekonstrukciji i adaptaciji dela hotelskog kompleksa „Sunčani vrhovi“ na Kopaoniku.

Investitor: MK GROUP

Naručilac usluge: BetaUnion d.o.o.

 

 

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT – Beograd, Srbija

 

Projektovanje i nadzor na izgradnji stambeno-poslovnog objekta u ul. Koče Kapetana br. 38. Beograd.

Investitor „TRIO HOME“ d.o.o.

TURISTIČKA AGENCIJA ‚‚MK TRAVEL AGENCY'' – Beograd, Srbija

 

Projektovanje i nadzor na adptaciji turističke agencije „MK Travel Agency„ Knez Mihajlova .

Investitor: MK GROUP

Naručilac usluge: BetaUnion d.o.o.

 

ADAPTACIJA KONFERENCIJSKE SALE ,,DOMA SINDIKATA'' – Beograd, Srbija

Projektovanje i nadzor adaptacije konferencijske sale u zgradi „Doma Sindikata“ na Trgu Nikole Pašića u Beogradu.

Investitor: SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

 

SOCIJALNO STANOVANJE U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA – Beograd, Srbija

Projektovanje objekata socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima za smeštaj izbeglih i raseljenih lica sa Kosova. (25 objekata).

Naručilac: N.G.O. ASB Arbaiter-Samariter-Bund Deutsland e.V. , kancelarija u Srbiji

 

POSLOVNI OBJEKAT – Beograd, Srbija

Izrada predinvesticione studije za izgradnju poslovnog objekta na uglu ulica Bore Stankovića i  Mutapove -  Vračar - Beograd

Naručilac:  “IMOINVEST”  Francuska

 

POSLOVNO-STAMBENI OBJEKAT – Beograd, Srbija

Izrada predinvesticione studije za izgradnju poslovno-stambenog kompleksa na uglu Vladetine i Knez Danilove

Naručilac:  “STG-internacionale”

 
Kontaktirajte nas!

TRECO d.o.o.

Mijačka 4,  Beograd, Srbija

mob: +381 63 35 75 71+381 64 17 27 145

mail: treco.office@gmail.com