top of page

HOTEL ZVRK

Izrada idejnog arhitektonskog projekta za izgradnju objekta hotela „ZVRK“ apartmanskog tipa.

 

Lokacija objekta: Kopaonik, Srbija

Površina objekta obrađena projektom: 2 450 m2

Vrednost projektovanih radova: 1 960 000  €.

Naručilac: MK Mountain Resort d.o.o. MK GROUP

Godina projektovanja: 2016.

Status: Investicija u pripremi
Autor: Igor Vučelić

bottom of page