top of page

POSLOVNI PROSTOR

Projektovanje i projektantski nadzor u toku realizacije projektovanih radova. Realizacija kompletno svih projektantskih aktivnosti i usluga iz domena tehničkog konsaltinga. Izrada kompletne projektne dokumentacije do dovodjenja objekta u potpuno funkcionalno stanje u skladu sa potrebama klijenta.

 

Lokacija objekta:  Novi Sad, Republika Srbija

Površina objekta obrađena projektom: 5 000 m2

Vrednost projektovanih radova:  1 600 000 €.

Naručilac: MK GROUP

Status: Projekatovano 2017.

Realizovano: 2018.
Autor: Igor Vučelić

bottom of page