top of page

GRAND HOTEL & SPA - 

JUŽNO KRILO SA KONGRESOM 

Projektovanje i projektantski nadzor u toku realizacije projektovanih radova. Izrada kompletne projektne dokumentacije za pribavljanje odgovarajućih dozvola, ugovaranje i realizaciju radova na rekonstrukciji i adaptaciji dela objekta

Lokacija objekta : Kopaonik, Srbija

Površina objekta obrađena projektom :  7 600 m2

Vrednost projektovanih radova:  6 250 000 €.

Naručilac:  MK Mountain Resort d.o.o. MK GROUP

Godina projektovanja: 2015.

Status: Objekat realizovan 2015.
 

bottom of page