top of page

VILA ŠELEVRENAC

Lokacija objekta: Maradik, Srbija

Površina dela objekta obrađena projektom:  200 m2

Godina projektovanja: 2019.

Status: Investicija u pripremi
Autor:
Igor Vučelić

bottom of page