top of page

POL OPTIC

Izrada kompletne projektne dokumentacije za izgradnju objekta. Podrazumeva razvoj projekta od koncepta tehnološko-funkcionalne postavke i organizacije objekta do finalnog projekta za ugovaranje i realizaciju radova.

 

Lokacija objekta: Buchenbach, Nemačka

Površina objekta obrađena projektom: 5 600 m2

Vrednost projektovanih radova: 5 500 000  €.

Naručilac: P.O.L. Optic GmbH Nürnberg, Germany

Godina projektovanja:   2018.

Status: Realizacija radova u toku
Autor:
Igor Vučelić

bottom of page