top of page

HOTEL LT ENERGY

Izrada idejnog arhitektonskog rešenja u cilju procene kapaciteta izgradnje na lokaciji i izrade predinvesticione studije.

 

Lokacija objekta: Planina Kopaonik, Republika Srbija

Površina objekta obrađena projektom: 9 500 m2

Vrednost projektovanih radova: cca. 8 200 000 €.

Naručilac: LTY Energy, Kipar

Status: Projekatovano 2017.
Autor:
Igor Vučelić

bottom of page