top of page

GRAND HOTEL & SPA

NOVI ANEKS ''ISTOČNO KRILO''

Projektovanje i projektantski nadzor u toku realizacije projektovanih radova. Izrada kompletne projektne dokumentacije za pribavljanje odgovarajućih dozvola, ugovaranje i realizaciju radova na rekonstrukciji i adaptaciji dela objekta (anex Istočno krilo).

Lokacija objekta: Kopaonik, Srbija

Površina dela objekta obrađena projektom:  3 350 m2

Vrednost projektovanih radova: 1 250 000 €.

Naručilac: MK Mountain Resort d.o.o. MK GROUP

Godina projektovanja: 2017.

Status: Realizovano 2017.

bottom of page