top of page

MOXY HOTEL

Izrada idejnog arhitektonskog projekta sa programsko-prostornom analizom. Dokumentacija izradjena u cilju procene kapaciteta izgradnje i investicionog potencijala na lokaciji.

Rešenje izrađeno po standardima hotelskog lanca Marriott.

 

Lokacija objekta : Beograd, Srbija

Površina objekta obrađena projektom : 7 600 m2

Naručilac: "Pokret Park" DOO

Godina projektovanja: 2019-2020.

Status: Investicija u pripremi
Autor: Igor Vučelić

bottom of page