top of page

TAMIŠ KAPIJA

Izrada kompletne projektne dokumentacije za pribavljanje odgovarajućih dozvola i saglasnosti, ugovaranje i realizaciju projektovanih radova.

 

Lokacija objekta: Pančevo, Srbija

Površina dela objekta obrađena projektom:  6 350 m2

Vrednost projektovanih radova: 1 580 000  €.

Naručilac: Appraisal Associates and Consultants AAC d.o.o.

Godina projektovanja: 2016.

Status: Objekat realizovan 2016/2017.
Autor:
Igor Vučelić

bottom of page