top of page

WOODSIDE
KOPAONIK RESIDENCES

Izrada idejnog arhitektonskog projekta sa programsko-prostornom analizom. Dokumentacija izradjena u cilju procene kapaciteta izgradnje i investicionog potencijala na lokaciji.

 

Lokacija objekta : Kopaonik, Srbija

Površina objekta obrađena projektom : 18.000 m2

Naručilac: MK Mountain Resort d.o.o. MK GROUP

Godina projektovanja: 2020.

Status: Investicija u pripremi
Autor: Igor Vučelić

bottom of page